Partners

Samen met gevestigde partners creëren wij een kennisdorp op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap

Onze partners

Landgoed de Horst biedt ruimte aan verschillende partners. Dit zorgt voor verrassende ontmoetingen, inhoudelijke gesprekken en bovendien een zeer dynamische omgeving waar kennis gedeeld wordt. Alle partners die gevestigd zijn op het landgoed hebben een verbinding met persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en zelfontplooing. Organisatieontwikkeling en leiderschap is wat onze partners verbindt. Dit maakt Landgoed de Horst tot een kennisdorp en dé ontmoetingsplek voor mensen en bedrijven die zich willen ontwikkelen vanuit de human side of enterprise.

"In 2001 is Landgoed de Horst gekocht door de Baak met als doel om het landgoed om te toveren tot kennisdorp. Toenmalig directeur Harry Starren verzamelde een groep mensen om zich heen, met allemaal een bijzondere visie op leren, om samen een kennisdorp op te richten. Landgoed de Horst zou dé plek geworden waar leiders van Nederland samenkomen om te leren over thema's rondom persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, maar ook om te ontmoeten en inspireren. Nu, jaren later, hebben zich op het landgoed inderdaad prachtige partners gevestigd. Allen met een eigen visie op leren. Samen versterken we elkaar op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. En we gaan met elkaar in gesprek om zo van elkaar te leren.

 

Aanmelden
Copyright 2015 - Landgoed de Horst • Algemene voorwaarden